Darllenwch y telerau a’r amodau isod + Ffurflen Gadw Lle

 

Iechyd
Cyfrifoldeb y cerddwr yw sicrhau ei fod/ei bod yn ddigon heini’n gorfforol i gymryd rhan yn y teithiau cerdded a ddewiswyd, a bod ganddynt ddillad ag esgidiau addas a phwrpasol.

Oed
Mae croeso i bob plentyn dan 14 oed ond mae’n rhaid i riant neu warchodwr dros 18 oed gadw cwmni iddynt.

Amser Cychwyn
Cyrhaeddwch y man cychwyn o leiaf 30 munud cyn amser cychwyn pob un daith gerdded ar gyfer cofrestru. Mae hyn yn hynod o bwysig ar gyfer teithiau cerdded sy’n cynnwys siwrne bws. Bydd y teithiau cerdded yn cychwyn ar yr amser a benodwyd – os yw’r cyfranogwyr wedi cyrraedd neu ddim.

Tywydd
Bydd arweinwyr y teithiau cerdded yn y man cychwyn beth bynnag y tywydd. Er hynny, mewn amodau tywydd eithriadol, efallai bydd angen newid trywydd y daith neu ganslo’r daith er mwyn sicrhau diogelwch y cyfranogwyr.

Cwn
Mae croeso i gwn ar rai teithiau cerdded mae yna symbol yn nodi hynny. Mae croeso i gwn ar y teithiau yma ond rhaid eu cadw ar dennyn byr bob amser.

Dillad / Esgidiau
Mae esgidiau digonol a chyfforddus yn hanfodol a dylid gwisgo dillad sy’n addas ar gyfer yr amgylchiadau. Rydym yn argymell cerddwyr i ddod a bwyd a diod ar gyfer y daith lle mae hynny’n bosib.

Newidiadau
Mae trefnwyr yn cadw’r hawl i newid rhaglen yr wyl heb rybudd o flaen llaw. Credir i’r manylion yn y rhaglen yma fod yn gywir wrth i’r rhaglen gael ei argraffu.

Atebolrwydd
Mae trefnwyr wedi gwneud pob ymdrech posib i sicrhau diogelwch pawb sy’n cymryd rhan yn yr wyl. Er hynny, ni ellir eu gwneud yn atebol am unrhyw anaf, golled, neu ddifrod, i eiddo personol, sut bynnag a achoswyd hynny oni bai fod y niwed i’r fath raddau ac felly ei bod hi’n anghyfreithlon i beidio a chynnwys atebolrwydd o’r fath o fewn cyfraith berthnasol. Rydym yn argymell i chi yswirio eich hun yn erbyn damweiniau neu anafiadau personol. Cyfrifoldeb y rheini sy’n cymryd rhan yn y teithiau cerdded yw eu bod yn fodlon gyda’u ffitrwydd a’u bod wedi gwisgo dillad addas ar gyfer y daith. Gall arweinwyr y daith gadw’r hawl i wrthod cerddwyr sydd heb ddillad ag esgidiau addas rhag cymryd rhan yn y daith.
Online Booking FormSPECIAL NOTE: Walkers wishing to book linear walks
using the coach are required to pay fare in advance (non-refundable)
and cheques should be made payable to “PADFOW” and sent with booking form .
Cost per person is £5 for walks 10 and 21 and £10 for walk 9.
These walks can not be booked on line, please down load the booking form
below and post together with the payment to the
address detailed on the booking form


Click here to download booking form


Ffurflen Gadw Lle

Please tick square box to indicate which walks you will be participating in and the number of walkers in the following box. Those walks denoted in GREEN can NOT be booked on line please see information above:

Dydd Gwener
Number of Walkers

Number of Walkers

Number of Walkers

Number of Walkers

Number of Walkers

Number of Walkers

Number of Walkers

Number of Walkers

Number of Walkers

Dydd Sadwrn
Number of Walkers

Number of Walkers

Number of Walkers

Number of Walkers

Number of Walkers

Number of Walkers

Number of Walkers

Number of Walkers

Number of Walkers

Number of Walkers

Number of Walkers

Number of Walkers

Dydd Sul
Number of Walkers

Number of Walkers

Number of Walkers

Number of Walkers

Number of Walkers

Number of Walkers