Cyrraedd Yma

 

Cysylltiadau Ffordd
Mae’n hawdd cyrraedd Prestatyn o’r A55 sef traffordd Gogledd Cymru sy’n gyswllt i rwydweithiau’r ffyrdd cenedlaethol. O’r A55, ewch ar yr A5151 a dilyn yr arwydd i Brestatyn. Mae’r M53 a’r M56 yn cysylltu â’r A55 ar gyfer ymwelwyr sy’n teithio o Lannau Merswy, Cilgwri, Caer a Manceinion.

Trafnidiaeth Gyhoeddus
Fel rhan o statws y dref ‘Croeso i Gerddwyr’ rydym yn annog ymwelwyr i ystyried defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus lle bynnag fo hynny’n bosib ac mae manylion o’r gwasanaethau sydd ar gael isod.

Gwasanaethau Rheilffordd Genedlaethol
Mae Gorsaf Drên Prestatyn wedi ei leoli ar gangen Caergybi ar Brif Linell Arfordir y Gorllewin gyda threnau cyson i Gaer, Crewe, Manceinion, Birmingham, Sir Fôn ac ar hyd Gogledd Cymru.

Ymholiadau Trên a Bws Rhowch ganiad i Traveline Cymru –
0871 200 22 33 (yn agored yn ddyddiol rhwng 7-00 yb a 10-00yh)
neu ymwelwch â’r wefan: www.travel-cymru.org.uk