Croeso!

 

Mae’n bleser eich croesawu i 9fed Gwyl Gerdded Prestatyn a Bryniau Clwyd. Mae’r wyl wedi mynd o nerth i nerth gan ddenu pobl o bob cwr o Gymru.
Mae Prestatyn a’r ardaloedd cyfagos yn le gwych ar gyfer cerddwyr brwd. Rydych chi dafliad carreg o Lwybr yr Arfordir, Llwybr y Clawdd Offa, Llwybr Gogledd Cymru a Llwybr Clwyd yn ogystal â nifer o deithiau a llwybrau lleol eraill.

Mae Prestatyn yn dal i ddatblygu fel tref Croeso i Gerddwyr, y dref gyntaf yng Nghymru i ennill y statws yma. Eto eleni bydd gennym ni dridiau o weithgareddau cerdded a fydd yn rhoi cyfle i chi ddysgu, anturio a mwynhau golygfeydd godidog Prestatyn ac Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd.


Troedio Trwy’r Oesoedd ydi’r thema eleni ac mae gan ein rhaglen rywbeth at ddant pawb - Her 40 milltir Llwybr y Clawdd Offa , Anturiaethwr Bryniau Clwyd, Taith Pen Draw’r Byd, swper a thaith gyda’r nos, daeargelcio, cerdded Nordig, teithiau dros fryniau a thrwy goedwigoedd a theithiau ger yr arfordir a nifer o deithiau hanesyddol fel Chwilota am Gaer Varae. Mae yna hefyd gyflwyniad a sgwrs gyda’r nos, ac mae ‘pencadlys’ yr Wyl yn cynnig paned a lluniaeth ysgafn mewn awyrgylch caffi lle gewch chi eistedd, ymlacio ac ymgolli’n lân wrth hel straeon am eich anturiaethau cerdded.

Grades and Symbols used on the Walks Pages

i gadw lle ffoniwch 01745 857185

Sponsors of this years Walking Festival