Mannau Cychwyn Y Teithiau

 

Mae rhan fwyaf y teithiau’n dechrau o Neuadd Uchaf ym Mhrestatyn (cyfeirnod grid: SJ 067 828). Mae’n bosib cyrraedd y prif faes parcio cyhoeddus o’r Stryd Fawr (sy’n stryd unffordd). Wrth deithio ar hyd Ffordd yr Arfodir, ewch dros y bont rheilffordd. Trowch i’r chwith pan gyrhaeddwch yr ail droad. Trowch i’r dde yna trowch i’r chwith yn syth bron ger y goleuadau traffig. Trowch i’r dde eto ychydig cyn y llyfrgell gyhoeddus, a dilynwch yr arwyddion i’r maes parcio.


Traeth Ffordd Barkby, Prestatyn (SJ068 839). Gan ddechrau o’r prif oleuadau traffig ar gyffordd Ffordd Bastion a Ffordd y Môr, ewch ar hyd ffordd yr arfordir i gyfeiriad y Fflint am oddeutu 500 llath. Cyn i’r ffordd droi’n sydyn i’r dde, ewch i’r chwith i Barkby Avenue a dilynwch y ffordd i’w phen draw. Yno fe welwch fynediad y maes parcio isaf. Parciwch yn fanno - mae’r peiriant talu yn ymyl adeilad y Clwb Hwylio.

I gyrraedd Tafarn yr Eagle & Child, Gwaunysgor (cyfeirnod grid: SJ 074 811) ewch i fyny Stryd Fawr Prestatyn. Wedi cyrraedd y groesffordd, ewch i’r Fforddlas a dilynwch y ffordd i’r top a rownd i’r dde. Ar ôl 200m trowch i fyny i’r chwith – mae’r ffordd yn serth ac yn droellog. Mae yna olygfan ar y chwith a maes parcio di-dâl yno sydd ond 500m o’r dafarn. Mae croeso i chi fynd yn eich blaen i’r pentref i weld lle mae tafarn yr Eagle & Child, ond does ond ychydig iawn o le i barcio yn ymyl y dafarn ac yn y pentref, felly peidiwch â pharcio mewn llefydd fydd yn peri trafferth i’r trigolion.

Mae Sinema’r Scala, Prestatyn (SJ 065 830) ym mhen isaf y Stryd Fawr (mae hon yn stryd unffordd), ar y chwith cyferbyn â chloc y mileniwm.

Mae Stiwt Gronant (cyfeirnod grid: SJ 092831) yng Ngronant Uchaf. Ewch ar yr A548, Ffordd yr Arfordir, a dilynwch yr arwyddion am Gronant Uchaf. I gyrraedd y maes parcio ewch i’r lôn sydd cyferbyn â’r Gronant Inn, ac yna i’r dde ar hyd lôn fach rhwng y tai.

I gyrraedd maes parcio Coed Clwyd ym Mhen Barras (SJ 171611) ewch ar yr A494 i gyfeiriad Rhuthun. Dilynwch yr arwydd brown am Barc Gwledig Moel Famau ac ewch drwy’r pentref nes i chi gyrraedd y maes parcio cyntaf ar y dde.

I gyrraedd maes parcio Gallt Melyd ewch ar y ffordd o Ruddlan i Brestatyn. Ewch heibio arwydd Pistyll Diserth ar y dde ac ymlaen i Allt Melyd. Fe ddowch at oleuadau traffig a chroesfan sebra. Trowch i’r chwith wrth Dafarn y Miners Arms. Mae’r maes parcio ar y chwith.